Γεωπληροφορική

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΚΛΑΔΟΣ Ι:

 Εξόρυξη - συλλογή γεωδεδομένων και τηλεπισκόπηση

  • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
  • Ψηφιακή Χαρτογραφία και Οπτική Παρουσίαση Γεωπληροφοριών
  • Διαδικτυακές Υπηρεσίες GIS
  • Γεωστατιστική
  • Γεωμαθηματικά