Μέλη ΔΕΠ

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Εργαστήριο Τηλέφωνο e-mail
Αλβέρτος Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικής 2105294229 alvertos@aua.gr
Γιαλούρης Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Πληροφορικής 2105294182 yialouris@aua.gr
Καμούτσης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας 2105294219 akamoutsis@aua.gr
Κωστοπούλου Κωνσταντίνα Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Πληροφορικής 2105294183 tina@aua.gr
Μιγκίρος Γεώργιος Καθηγητής Εργαστήριο Ορυκτολογίας & Γεωλογίας 2105294157 bagm@aua.gr
Παπαδοπεράκης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Φροντιστήριο Ανωτέρων Μαθηματικών & Θεωρητικής Μηχανικής 2105294130 papadoperakis@aua.gr
Παπαδόπουλος Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Φροντιστήριο Ανωτέρων Μαθηματικών & Θεωρητικής Μηχανικής 2105294131 gpapadop@aua.gr
Παπανικολάου Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής 2105294158 i.pap@aua.gr
Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294262 chrispap@aua.gr
Σταμάτης Γεώργιος Καθηγητής Εργαστήριο Ορυκτολογίας & Γεωλογίας 2105294158 stamatis@aua.gr
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος Καθηγητής Εργαστήριο Πληροφορικής 2105294176 tsili@aua.gr
Χαρίτος Χαράλαμπος Καθηγητής Εργαστήριο Φροντιστήριο Ανωτέρων Μαθηματικών & Θεωρητικής Μηχανικής 2105294123 bakis@aua.gr