Άλλο προσωπικό

Κατηγορία: Διοικητικός
Ονοματεπώνυμο Εργαστήριο Τηλέφωνο e-mail
Δαφερερα Δήμητρα Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294264 gche4dad@aua.gr
Κοκκίνου Αρετή Εργαστήριο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 2105294222 akokkinou@aua.gr
Κοντού Αγγελική Εργαστήριο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 2105294125 akontou@aua.gr
Μίχου Αναστασία Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294245 nami@aua.gr
Μπούζας Εμμανουήλ Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294245 embouzas@aua.gr
Τρικοίλη Ειρήνη Εργαστήριο Ορυκτολογίας & Γεωλογίας 2105294165 irini@aua.gr
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας 2105294234 iharalamp@aua.gr
Χρονόπουλος Κωνσταντίνος Εργαστήριο Φυσικής 2105294222 kchrono@aua.gr
Ψωμιάδης Εμμανουήλ 2105294165 mpsomiadis@aua.gr
Κατηγορία: ΕΕΔΙΠ
Ονοματεπώνυμο Εργαστήριο Τηλέφωνο e-mail
Μαλιάππης Μιχαήλ Εργαστήριο Πληροφορικής 2105294451 michael@aua.gr