Καθηγητής Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης
Τομέας Πληροφορικής, Μαθηματικών & Στατιστικής
Εργαστήριο Πληροφορικής
Τηλέφωνο:2105294176
e-mail:tsili@aua.gr