Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Παπαδόπουλος
Τομέας Πληροφορικής, Μαθηματικών & Στατιστικής
Εργαστήριο Φροντιστήριο Ανωτέρων Μαθηματικών & Θεωρητικής Μηχανικής
Τηλέφωνο:2105294131
e-mail:gpapadop@aua.gr