Καθηγητής Χαράλαμπος Χαρίτος
Τομέας Πληροφορικής, Μαθηματικών & Στατιστικής
Εργαστήριο Φροντιστήριο Ανωτέρων Μαθηματικών & Θεωρητικής Μηχανικής
Τηλέφωνο:2105294123
e-mail:bakis@aua.gr
Εικόνα: gmat2xax

 

Charalampos Charitos
Professor
Department of Science
Mathematics Laboratory
Agricultural Univ. of Athens
Athens, 118 55, GREECE

    
EDUCATION

Ph.D. in Mathematics, University of Crete, Crete, Greece, 1986
M.A. in Mathematics, University of Orsay, Paris XI, France, 1982
B.Sc. in Mathematics, University of Athens, Athens, Greece, 1980

RESEARCH INTERESTS

Geometric Topology
Topology of Low Dimension
Hyperbolic Geometry

 

ACADEMIC POSITIONS

Current Position:  Professor, Agricultural University of  Athens,


Visiting Professor, Depart. of Math.,  Rutgers University, NJ USA,

19/1/2006 – 20/5/2006

Visiting Professor, Depart. of Math., Strasbourg University U.L.P., France,

1/8/2000 – 1/11/2000, July 2001, July 2003

Visiting Assistant Professor, Depart. of Math., Strasbourg University U.L.P., France,

1/2/1991 – 31/7/1992,  1/2/1991 – 31/7/1992

Visiting Assistant Professor, Depart. of Math. University of Crete, Greece,

1/10/1992 – 1/5/1994

 

PAPERS

   1. C. Charitos, Surfaces with Congruent Shadow-Lines, Mathematika, 37, p. 45-58, 1990.
   2. C. Charitos, P. Pamfilos, Surfaces with Isometric  Geodesics, Proceedings of the Edinbourgh Math. Society, 34,  p. 359-362, 1991.
   3. C. Charitos, Hypersurfaces with Congruent Geodesics, Math. Nachr. 155,  p. 221-229, 1992.
   4. C. Charitos, Foliations with Singularities of Morse Type on Compact Surfaces of Genus zero, Math. Nachr. 169,  p. 81-88, 1994.
   5. C. Charitos, Open Surfaces with Congruent Geodesics, Proceedings of the Edinburgh Math. Soc., 38,  p. 179-183, 1995.
   6. C. Charitos, Closed Geodesics on Ideal Polyhedra of Dimension 2, Rocky Mountain Journal of Mathematics, 26,  p. 507-521, 1996.
   7. C. Charitos, G. Tsapogas, Complexity of Geodesics on 2-dimensional Polyhedra and Isotopies, Math. Proceedings of the Cambridge Philosophical Soc., 121,  p. 343-358, 1997.
   8. C. Charitos, Compressible Ends of Leaves in Foliated 3-manifols, Journal of the Australian Math. Society. (Series A) 63,  p. 208-217, 1997.
   9. C. Charitos, G. Tsapogas, Geodesic Flow on Ideal Polyhedra, Ganadian J. Math. 49, p. 697-707, 1997.
  10.  C. Charitos, G. Tsapogas, Closed Geodesics on 2-dimensional χ-geometric Polyhedra, Houston J. of Mathematics, p. 185-196, vol 24, 1998.
  11.  C. Charitos, G. Tsapogas, Approximation of Recurrence in Negatively Curved Spaces,  Pacific Journal  in Mathematics, p. 67-79 Vol. 195, 2000.
  12.  C. Charitos, P. Sakkalis, Approximating Curves via Alpha Shapes, Graphical  Models and Image Processing 61, p.165-176, 1999.
  13.  C. Charitos, A. Papadopoulos, The Geometry of ideal 2- dimensional simplicial complexes, Glasgow Math. Journal, 43, p. 39-66, 2001.
  14.  C. Charitos, G. Tsapogas, Topological mixing in CAT(-1) spaces, Trans. Amer. Math. Soc., 178, p. 235-264, 2001.
  15.  C. Charitos, G. Tsapogas, Characterization of mixing in quotients of R-trees, Q. J. Math. 54,  no 4, p. 399-413, 2003.
  16.  C. Charitos, A. Papadopoulos, Hyperbolic structures and measured foliations on 2-dimensional complexes, Monatsh. Math. 139, no  1, p. 1-17, 2003.
  17.  C. Charitos, I. Papadoperakis, On the geometry of hyperbolic surfaces with a conical singularity,  Ann. Global Anal. Geom. 23, no 4, p. 323-357, 2003.   
  18.  C. Charitos, A generalization of the Poincare-Bendixson theorem for compact 3-manifoldsGeom. Dedicata, 110, 135-142, 2005.
  19. C. Charitos, A. Papadopoulos, On the isometries of ideal simplicial complexes,  Rend. Circ. Mat. Palermo, 54, 71-80,  2005.
  20. C. Charitos, I. Papadoperakis, Ergodicity of invariant measures for the geodesic flow on quotient spaces of real trees, Houston J. Math. 34 (4) 1121-1143, 2008.
  21.  C. Charitos, I. Papadoperakis, Real parameters for Teichmuller space, Handbook of Teichmuller spaces, publication of EMS, 2007.   

  22. Ch.Charitos, I. Papadoperakis, E. Vrontakis, On the boundary of a special class of hyperbolic two dimensional simplicial complexes, J. Geometry 94, no 1-2, p. 7-30, 2009.

  23. Ch.Charitos, I. Papadoperakis, G. Tsapogas, Incompressible surfaces in handlebodies and isotopies,  Topology Appl. 155, no 7, 696-724, 2008.

  24. C. Charitos, I. Papadoperakis, G. Tsapogas, On the mapping class group of a genus 2 - handlebody, Topology Appl. 158, No 8, 978-995, 2011.

  25. Ch.Charitos, I. Papadoperakis, Generalized Teichmuller space of non-compact 3-manifolds and Mostow rigidity, Q. J. Mathematics,  62(4): 871-889, 2011.

  26. Ch. Charitos, U. Oertel, Essentials disks and semi-essentials surfaces in 3-manifolds, Topology and its Applications, Volume 159, Issue 8, 2174-218, 2012.

  27. Ch. Charitos, I. Papadoperakis, G. Tsapogas,  A Complex of Incompressible Surfaces for Handlebodies and the Mapping Class Group, Monatsh. Math. 167: 405 - 415, 2012.

  28. C. Charitos, I. Papadoperakis, A. Papadopoulos, The homeomorphisms of the space of geodesic laminations and the mapping class group of a surface, to appear in  PAMS, arxiv 1112.1935

  29. C. Charitos, I. Papadoperakis, G. Tsapogas, On the Mapping Class Group of a Heegaard splitting, to appear in Glasgow J. of Mathematics.