Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνα Κωστοπούλου
Τομέας Πληροφορικής, Μαθηματικών & Στατιστικής
Εργαστήριο Πληροφορικής
Τηλέφωνο:2105294183
e-mail:tina@aua.gr