Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Γιαλούρης
Τομέας Πληροφορικής, Μαθηματικών & Στατιστικής
Εργαστήριο Πληροφορικής
Τηλέφωνο:2105294182
e-mail:yialouris@aua.gr