Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Καμούτσης
Τομέας Γεωλογικών Επιστημών & Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας
Τηλέφωνο:2105294219
e-mail:akamoutsis@aua.gr