Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Παππάς
Τομέας Χημικών & Φυσικών Επιστημών
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Τηλέφωνο:2105294262
e-mail:chrispap@aua.gr