Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Αλβέρτος
Τομέας Χημικών & Φυσικών Επιστημών
Εργαστήριο Φυσικής
Τηλέφωνο:2105294229
e-mail:alvertos@aua.gr