Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Παπαδοπεράκης
Τομέας Πληροφορικής, Μαθηματικών & Στατιστικής
Εργαστήριο Φροντιστήριο Ανωτέρων Μαθηματικών & Θεωρητικής Μηχανικής
Τηλέφωνο:2105294130
e-mail:papadoperakis@aua.gr